• In 2 minuten gereserveerd
  • Breng- en haalservice
  • Voertuigen vrij van reclame
  • Geen verborgen kosten

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ensing Autoverhuur B.V.. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid

Ensing Autoverhuur B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Ensing Autoverhuur B.V. opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Ensing Autoverhuur B.V. behoudt zich het recht voor zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in aangeboden diensten en/of producten alsmede in de tariefstelling van deze diensten en/of producten. Eventuele aanbiedingen op de website gelden tot de aangegeven datum en onder voorbehoud van bevestiging door Ensing Autoverhuur B.V..

Ensing Autoverhuur B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

Deze website kan tevens hyperlinks naar andere websites bevatten. Ensing Autoverhuur B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

 

© 2011-2020 Ensing Autoverhuur     |     Alle rechten voorbehouden