• In 2 minuten gereserveerd
 • Breng- en haalservice
 • Voertuigen vrij van reclame
 • Geen verborgen kosten

Op al onze leveringen zijn de algemene huurvoorwaarden van de leden van de afdeling autoverhuur ledenassociatie van BOVAG van toepassing, alsmede de algemene voorwaarden van Ensing Autoverhuur.

Algemene huurvoorwaarden
 • Een huurdag is gelijk aan een kalenderdag vanaf 08:00 uur.
 • De huurtarieven zijn inclusief All-risk verzekering en exclusief brandstof en B.T.W..
 • De minimumleeftijd van de bestuurder is 23 jaar en hij/zij dient minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
 • De huurder dient zich te legitimeren met identiteitskaart of paspoort en geldig Nederlands rijbewijs (dubbel), met bank- of giroafschrift ter verificatie van het woonadres.
 • Wij vragen u een acceptatieformulier in te vullen waarvan persoonsgegevens worden gecontroleerd.
 • Ongeacht de bestemming dient de huurder eventueel zelf zorg te dragen voor een reisverzekering.
 • Indien de huurauto een buitenlandse bestemming heeft, dient de bestuurder voor aanvang van de huurperiode Ensing Autoverhuur hierover in te lichten.
 • Indien de huurauto een buitenlandse bestemming heeft, brengt Ensing Autoverhuur de auto onder bij de vervangend vervoer service van de ANWB. Hiervoor wordt per dag €2,50 in rekening gebracht.
 • Ensing Autoverhuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden geen huurcontract overeen te komen en/of het huurcontract met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Op al onze leveranties zijn de BOVAG Algemene Huurvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 08080245 en alle griffies van rechtbanken, alsmede de algemene voorwaarden van Ensing Autoverhuur.
Verzekering personenauto’s en personenbussen
 • De huurtarieven zijn inclusief All-risk verzekering.
 • De WA-dekking bedraagt €2.500.000,- per schadegeval.
 • Het eigen risico bedraagt €500,- per schadegeval, met uitzondering van de bovenhoofdse schade, conform art. 11.1 van de BOVAG Algemene Huurvoorwaarden.
 • Het eigen risico is te verlagen tot €250,- per schadegeval voor een bedrag van €5,- per dag, €25,- per week of €95,- per maand. M.u.v. bestuurders jonger dan 23 jaar.
 • Indien de huurauto als bestemming het voormalig Oostblok heeft, is het eigen risico niet afkoopbaar en bedraagt €500,- per schadegeval.
Verzekering bestelbussen
 • De huurtarieven zijn inclusief All-risk verzekering.
 • De WA-dekking bedraagt €2.500.000,- per schadegeval.
 • Het eigen risico bedraagt €1.500,- per schadegeval, met uitzondering van de bovenhoofdse schade, conform art. 11.1 van de BOVAG Algemene Huurvoorwaarden.
 • Het eigen risico is te verlagen tot €250,- per schadegeval voor een bedrag van €10,- per dag, €50,- per week of €160,- per maand voor bestelbussen t/m 11 m3en voor een bedrag van €12,50 per dag, €65,- per week of €200,- per maand voor bestelbussen van 20 m3M.u.v. bestuurders jonger dan 23 jaar.
 • Indien de huurauto als bestemming het voormalig Oostblok heeft, is het eigen risico niet afkoopbaar en bedraagt €1.500,- per schadegeval.
Verzekering aanhangwagens
 • De huurtarieven zijn inclusief All-risk verzekering.
 • De WA-dekking bedraagt €2.500.000,- per schadegeval.
 • Het eigen risico bedraagt €250,- per schadegeval.
 • Het eigen risico is te verlagen tot €150,- per schadegeval voor een bedrag van €5,- per dag. M.u.v. bestuurders jonger dan 23 jaar.
 • Indien de aanhangwagen als bestemming het voormalig Oostblok heeft, is het eigen risico niet afkoopbaar en bedraagt €1.500,- per schadegeval.
Speciale tarieven
 • Huurtarief ½ dag voor bestelwagens, uitsluitend op basis van beschikbaarheid, met uitzondering van zaterdag.
 • Weekendtarief voor personenauto’s, personenbussen en bestelbussen met 400 kilometer vrij.
 • Vakantietarieven en aanbiedingen rond de feestdagen.
 • Lease; lange termijn huur.
Lease en short-lease
 • Voor een huurperiode vanaf 2 maanden biedt Ensing Autoverhuur de mogelijkheid tot het afsluiten van een short-lease contract.
Waarborgsom en betalingsvoorwaarden
 • Voor aanvang dient de huurder de waarborgsom te betalen. De waarborgsom is gelijk aan de geschatte totale huursom van de huurauto vermeerderd met het eigen risico.
 • De minimale waarborgsom bedraagt €250,-.
 • De totale huursom dienen door de huurder aan het einde van de huurperiode te zijn voldaan.
 • Voor betalingen accepteert Ensing Autoverhuur PIN, m.u.v. Visacard, Eurocard/Mastercard, Dinersclub, American Express tegen extra kosten.
Uitgesloten van verzekering en voor volledige Eigen Risico van huurder
 • Schade t.g.v. verduistering;
 • Schade t.g.v. alcohol- en of drugsgebruik;
 • Schade t.g.v. verkeerde brandstof tanken;
 • Schade t.g.v. vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”;
 • Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen;
 • Schade t.g.v. overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep;
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
 • Schade ontstaan in een niet op de “groene kaart” vermeld land;
 • Schade ontstaan aan banden en/of ruiten van het gehuurde object;
 • Schade ontstaan aan de lading door uitval van een laadklep, koel- en vriesinstallatie is geheel voor rekening van de huurder;
 • Schade als gevolg van verkeerde routebeschrijving door navigatieapparatuur.
Vernielingen, extreme vervuilingen, vervoer huisdieren en roken in het voertuig
 • Bij vernielingen, extreme vervuilingen, vervoer huisdieren en roken in het voertuig worden de kosten direct doorbelast aan de huurder met een minimum van €25,-.
Autodocumenten
 • Originele autodocumenten en autosleutels mogen niet achtergelaten worden in de huurauto tijdens de huur of na de huurperiode.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder/bestuurder
 • Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot het tijdstip van inname van de auto op de eerstvolgende werkdag;
 • De huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. ondeskundig gebruik;
 • De huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. koelvloeistof- & oliepeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een lekke band vallen;
 • Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van de huurder;
 • Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels z.s.m. bij het verhuurkantoor van Ensing Autoverhuur worden ingeleverd. Bij het niet inleveren van bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.
Reserveren
 • Reservering is verplicht en dient 24 uur voorafgaand aan de gewenste huurperiode te gebeuren.
Bekeuringen
 • Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van de huurder. Hierbij is Ensing Autoverhuur gerechtigd om voor de verwerking van de bekeuring administratiekosten in rekening te brengen, met een minimum van €25,-.
Aftanken
 • De huurder is geheel vrij om zelf het gehuurde object af te tanken. Wanneer aftanken bij inlevering niet door de huurder heeft plaatsgevonden, is Ensing Autoverhuur gerechtigd om voor het aftanken van het gehuurde object tankkosten in rekening te brengen, met een minimum van €5,-.

Wijzigingen voorbehouden, Ensing Autoverhuur ©, juli 2011.